Pielgrzymka:Planowane akcje wyjazdowe:
        brak zaplanownych akcji
        na najbliższe dni...

Logo Klubu:


Aktualizacja strony:
     Ostatnia aktualizacja: 22.04.2017 r.
Akcje klubowe na rok 2017:
11 Luty, 12 Maj,
15 Wrzesień, 17 Listopad.
Nasi sponsorzy:
Opiekun strony:
Prezes klubu - Henryk Kowacz

Dane Klubu:
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK" Kroplarh"
przy Oddziale Rejonowym PCK
ul.Sobieskiego 6
43-300 Bielsko-Biała