Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Podsumowanie akcji krwiodawstwa - rok 2023

W akcjach klubowych w 2023 r. zarejestrowano łącznie 47 osób, pozyskano 21,35 l krwi.

Podsumowanie akcji krwiodawstwa - rok 2022

17 akcji wyjazdowych:
Ilość osób zarejestrowanych - 382 osoby
Ilość osób która oddała Krew - 287 osób
Ilość pobranej krwi - 129,15 l krwi
po raz pierwszy - 37 osób

Oddawania krwi przez członków klubu w RCKIK w roku 2022:

Ilość osób - 49 osób
Ilość oddanej krwi - 22,05 l krwi

podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2021

W akcjach klubowych w 2021 r. arejestrowano 59 osób, krew oddało 59 osób, pozyskano 26,55 l krwi.


podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2020

W akcjach klubowych w 2020 r. zarejestrowano łącznie 55 osób, pozyskano 24,75 l krwi.


podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2019

W akcjach klubowych w 2019 r. zarejestrowano łącznie 52 osoby, krew oddały 49 osób, pozyskano 22,05 l krwi.


8 lutego

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 11 osób, krew oddało 9 osób

co daje w przeliczeniu 4,05 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 23-11-2018r do 08-02-2019r

10 maja

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 13 osób, krew oddało 13 osób

co daje w przeliczeniu 5,85 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 11-02-2019r do 10-05-2019r

13 września

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 18 osób, krew oddało 17 osób

co daje w przeliczeniu 7,65 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 13-05-2019r do 13-09-2019r

22 listopada

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 10 osób, krew oddało 10 osób

co daje w przeliczeniu 4,50 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 16-09-2019r do 22-11-2019r

podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2018

W akcjach klubowych w 2018 r. zarejestrowano łącznie 64 osoby, krew oddały 64 osoby, pozyskano 28,8 l krwi.


Członkowie klubu uczestniczyli w 25 akcjach wyjazdowych w tym 11 akcjach w szkołach, gdzie:
Zarejestrowanych zostało 389 osób z czego 118 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 228 osób, pozyskano: 102,6 l krwi.
W pozostałych akcjach:
Zarejestrowanych zostało 338 osób, w tym 54 osoby po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 278 osób, pozyskano: 125,1 l krwi.

9 lutego

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 25 osób, krew oddały 24 osoby

co daje w przeliczeniu 10,80 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 20-11-2017r do 09-02-2018r

11 maja

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 19 osób, krew oddało 19 osób

co daje w przeliczeniu 8,55 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 11-02-2018r do 11-05-2018r

23 września

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 13 osób, krew oddało 13 osób

co daje w przeliczeniu 5,85 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 22-06-2018r do 21-09-2018r

23 listopada

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 7 osób, krew oddało 7 osób

co daje w przeliczeniu 3,15 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 22-09-2018r do 21-11-2018r

podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2017

W akcjach klubowych w 2017 r. zarejestrowano łącznie 87 osób, krew oddało 80 osób, pozyskano 36,00 l krwi.


10 lutego

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 15 osób, krew oddało 12 osób

co daje w przeliczeniu 5,40 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 21-11-2016r do 10-02-2017r

12 maja

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 27 osób, krew oddało 25 osób

co daje w przeliczeniu 11,25 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 13-02-2017r do 12-05-2017r

15 września

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 36 osób, krew oddało 35 osób

co daje w przeliczeniu 15,75 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 14-05-2017r do 15-09-2017r

17 listopada

Na podstawie posiadanych dokumentów do oddania zgłosiło się 9 osób, krew oddało 8 osób

co daje w przeliczeniu 3,60 litra krwi przez w/w klub w okresie

od 18-09-2017r do 17-11-2017r

podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2016

Krwiodawcy uczestniczyli w 41 akcjach wyjazdowych w tym 15 akcjach w szkołach, gdzie:


Zarejestrowanych zostało 589 osób z czego 279 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 367 osób, pozyskano: 165,15 l krwi.

W pozostałych akcjach:
Zarejestrowane zostały 634 osoby z czego 89 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 469 osób, pozyskano: 211,05 l krwi.