Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Akademia 2018:

W dniu 24 listopada 2018r. odbyła się Akademia z okazji Jubileuszu 60 lecia
Honorowego Krwiodawstwa w Polsce przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, na którą zostali zaproszeni:

- Pani Poseł RP Małgorzata Pępek,
- Radny Sejmiku woj. śląskiego Stanisław Baczyński,
- Wójt Gminy Łękawica Tadeusza Tomiczek.

Akademię zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej wspólnie z Klubem HDK PCK przy
Urzędzie Gminy w Łękawicy, przy znaczącym wsparciu finansowym
Miasta Bielsko-Biała - Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Gminy Łękawicy.

Akademia została wzbogacona występami artystycznymi zespołu dziecięcych z Łękawicy.

W trakcie akademii zostały wręczone Odznaki Honorowe PCK dla naszych członków klubu:

Odznaka Honorowa PCK II stopnia

otrzymał:

Zdzisław DOBRZYŃSKI
Jan ŁACIOK

Odznaka Honorowa PCK III stopnia

otrzymał:

Jan KAWCZAK
Marek MIKOŁAJCZYK