Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Akademia 2022:

15.10.2022r. - Dni Honorowego Krwiodawstwa 2022 r.

W dniu 15 Października 2022r w Dworku Eureka Czechowice-Dziedzice odbyła się akademia
z okazji Dni Krwiodawstwa zorganizowana przez PCK w Bielsku-Białej połączona
z 45. Jubileuszem Klubu HDK PCK przy ZF im. Ludwika Hirszfelda Czechowice-Dziedzice
i 30 Jubileuszem Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice,
gdzie była możliwość podziękowania przez wręczenie odznaczeń
za wspaniałą postawę tych, którzy oddają krew, jak również są działaczami
promującymi PCK i Honorowe Krwiodawstwo, miedzy innymi nasi członkowie,
którym zostały wręczone medale Angelus Vitae (Anioł Życia).

Otrzymały je następujące osoby:
Wiceprezes - Jan Kawczak
Członkowie- Marek Mikołajczyk, Wojciech Grygierczyk

Odznaczenia wręczyli:
Andrzej Kinasiewicz –Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
Bogdan Ogrocki–Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK

Wszystkim odznaczonym Gratulujemy a klubom życzymy doczekania dalszych Jubileuszy.