Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Rada Powiatu Bielskiego

26 maja 2022r., w sali sesyjnej Rady Powiatu Bielskiego w trakcie sesji uroczyście uhonorowano zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, na podstawie upoważnienia i w imieniu Prezydenta RP, wspólnie z Panem Andrzejem Płonką – Starostą Bielskim i J. Borowskim odznaczył Medalami "Stulecia Odzyskanej Niepodległości" niżej wymienionych:

Pana Tomasza Piwochę – Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej;
Pana Henryka Stokłosę – Wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej;
Pana Tomasza Szpyrkę – członka Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

Pan T. Piwocha wspólnie z A. Płonką i J. Borowskim odznaczył Odznaką Honorową PCK niżej wymienionych:

Odznaka Honorowa PCK I stopnia

Pan Henryk Kowacz – Prezes Klubu HDK PCK "KroplaRh" przy OR PCK w Bielsku-Białej.

Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

Pani Katarzyna Zabrocka – członkini Klubu HDK PCK przy UM w Skoczowie.

W imieniu wszystkich radnych Przewodniczący J. Borowski zasłużonym członkom PCK złożył serdeczne podziękowania za ich sumienną, aktywną działalność, wielkie zaangażowanie i wzorową, godną naśladowania postawę.Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom


Takim cytatem rozpoczął swoje podziękowania dla odznaczonych B. Ogrocki. Ci, którzy dzisiaj zostali odznaczeni, to ludzie naprawdę wielkiego serca, a ich postawa życiowa jest godna do naśladowania. Nie znajduje słów, które byłyby adekwatne aby im podziękować za to co do tej pory zrobili dla drugiego człowieka - podkreśla B. Ogrocki.