Klub "kroplaRH"

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej

strona główna
informacje
akcje wyjazdowe
akcje klubowe
facebook

Wybory - kadencja 2019 - 2023


22.12.2019 przeprowadzono nowe wybory klubowe

władze klubu:

Prezes: Henryk Kowacz
tel.: 509-347-394
V-ce Prezes: Jan Kawczak
tel.: 797-298-378
Sekretarz: Krzysztof Kozik
tel.: 669-800-861

15.10.2022r. - Dni Honorowego Krwiodawstwa 2022 r.


W dniu 15 Października 2022r w Dworku Eureka Czechowice-Dziedzice odbyła się akademia
z okazji Dni Krwiodawstwa zorganizowana przez PCK w Bielsku-Białej połączona
z 45. Jubileuszem Klubu HDK PCK przy ZF im. Ludwika Hirszfelda Czechowice-Dziedzice
i 30 Jubileuszem Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice,
gdzie była możliwość podziękowania przez wręczenie odznaczeń za wspaniałą postawę tych, którzy oddają krew, jak również są działaczami promującymi PCK i Honorowe Krwiodawstwo, miedzy innymi nasi członkowie, którym zostały wręczone medale Angelus Vitae (Anioł Życia).

zobacz więcej...

Rada Powiatu Bielskiego


26 maja 2022r., w sali sesyjnej Rady Powiatu Bielskiego w trakcie sesji uroczyście uhonorowano zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, na podstawie upoważnienia i w imieniu Prezydenta RP, wspólnie z Panem Andrzejem Płonką – Starostą Bielskim i J. Borowskim odznaczył Medalami "Stulecia Odzyskanej Niepodległości" niżej wymienionych:
Pana Tomasza Piwochę – Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej;
Pana Henryka Stokłosę – Wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej;
Pana Tomasza Szpyrkę – członka Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

zobacz więcej...

stara wersja strony


Do czasu przeniesienia większości ważnych informacji z poprzedniej wersji strony stara wersja dostępna będzie dla Państwa w formie archiwum.

stara wersja strony.

Dni Chorego


Z okazji 25 Światowych Dni Chorego Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bielsku-Białej zaprosili wszystkich Honorowych Dawców Krwi na spotkanie, które odbyło się w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej przy ul. Żeromskiego 5a w Bielsku-Białej w poniedziałek, 13 lutego 2018r. o godz. 16:00, w których brali udział nasi Krwiodawcy.
wkrótce galeraia zdjęć...

Akademia 2018 r.:


W dniu 24 listopada 2018r. odbyła się Akademia z okazji Jubileuszu 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, na które zostali zaproszeni:
- Pani Poseł RP Małgorzata Pępek,
- Radny Sejmiku woj. śląskiego Stanisław Baczyński,
- Wójt Gminy Łękawica Tadeusza Tomiczek.
Akademię zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej wspólnie z Klubem HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy przy znaczącym wsparciu finansowym Miasta
Bielsko-Biała - Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego w Żywcu
oraz Gminy Łękawicy.
Akademia została wzbogacona występami artystycznymi...
zobacz więcej...

podsumowanie akcji krwiodawstwa w 2018 r.:


W akcjach klubowych w 2018 r. zarejestrowano łącznie 64 osoby, krew oddały 64 osoby, pozyskano 28,8 l krwi.
Członkowie klubu uczestniczyli w 25 akcjach wyjazdowych w tym 11 akcjach w szkołach, gdzie:
Zarejestrowanych zostało 389 osób z czego 118 po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 228 osób, pozyskano: 102,6 l krwi.
W pozostałych akcjach:
Zarejestrowanych zostało 338 osób, w tym 54 osoby po raz pierwszy.
Krew oddało łącznie 278 osób, pozyskano: 125,1 l krwi.

Akademia - Urząd Wojewódzki

w Katowicach


Dnia 20.01.2017r. odbyło się spotkanie Działaczy i Honorowych Dawców Krwi PCK w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z udziałem wicewojewody śląskiego, Mariusza Trepki
Podczas tych uroczystości uczestniczyli nasi przedstawiciele:
- Prezes PCK Bogdan Ogrocki
oraz Krwiodawcy i działacze:
- Kowacz Henryk, który Otrzymał "Kryształowe Serce" ..... więcej